Plan obozu

 

Przedstawiamy ramowy plan dnia obozowego:

8:00 – 9:00 – Pobudka i rozruch poranny

9:00 – 9:30 – Śniadanie

9:30 – 10:30 – Toaleta poranna i porządki w pokojach

10:30 – 12:00 – Trening / gry i zabawy sportowe

12:00 – 13:00 – Odpoczynek

13:00 – 14:00 – Plażowanie

14:00  – 14:30 – Obiad

14:30 – 15:30 – Atrakcje

15:30 – 17:00 – Trening / gry i zabawy ruchowe

17:00 – 18:00 – Aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu

18:00 – 19:00 – zajęcia integracyjne

19:00 – 19:30 – Kolacja

19:30 – 21:00 – gry zespołowe / seans filmowy

21:00 – 22:00 – Toaleta wieczorna i nocne rozmowy w pokojach

22:00 – Cisza nocna

 

 

Informujemy również, że plan dnia może ulec zmianie.