3 kyu – pas zielony

Aby podejść do egzaminu

Do egzaminu można podejść za zgodą trenera prowadzącego, po upływie minimum 6 miesięcy od uzyskania 3,5 kyu i wygraniu 10 walk z równym pasem (lub wyższym) na zawodach

nage waza - techniki rzutów

– Harai Tsurikomi Ashi

– Uki Otoshi

– Ushiro Goshi

– Tani Otoshi

Wiedza teoretyczna i umiejętności

– wszystko co jest wymagane na niższe stopnie

tachi Waza - techniki chwytające

– Ude Hishigi Ude Gatame

– Ude Hishigi Hiza Gatame

– Ude Hishigi Waki Gatame

– Kata Ha Jime

– Tsukkomi Jime

– Sankaku Jime