czym jest judo

Czym jest judo

Judo jest jednym ze sportów walki, będącym uszlachetnioną odmianą starej japońskiej sztuki walki ju-jitsu. Współczesne judo polega na umiejętnym stosowaniu rzutów i chwytów, w taki sposób aby doprowadzić do upadku przeciwnika na plecy, albo też obezwładnić leżącego na plecach przeciwnika. W stosunku do dawnych systemów walki judo jest znacznie bardziej łagodne, gdyż zostały wyeliminowane wszystkie elementy mogące stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia lub życia, takie jak uderzenia, kopnięcia oraz ataki na stawy (z wyjątkiem łokciowego) i duszenia (z wyjątkiem nacisku przedramieniem i klapą judogi).

Dlaczego warto uprawiać judo?

Uprawianie jakiegokolwiek sportu na poziomie odpowiednim dla potrzeb i możliwości danego człowieka przynosi zawsze różnorodne korzyści. Biorąc pod uwagę, że judo jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu, jej uprawianie w konsekwencji prowadzi do uzyskania bardzo wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Wiele dyscyplin sportowych (tenis, szermierka, część konkurencji lekkoatletycznych, kolarstwo) nastawione jest na rozwijanie określonych mięśni, cech motorycznych lub umiejętności. W przeciwieństwie do nich, judo rozwija równomiernie wszystkie partie mięśni, co oprócz kształtowania ładnej sylwetki przyczynia się do korekcji wad postawy. Ponieważ ważnym elementem treningu judo są ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne, adepci tego sportu nabierają gibkości i zwinności, a także nabywają przydatnej w życiu umiejętności bezpiecznego padania. Umiejętności jakich nabywa się w trakcie treningów i zawodów, mogą także uczyć skutecznych sposobów obrony przed nieoczekiwanym atakiem.

Judo jest szkołą charakteru

Uznając za bardzo ważne umiejętności techniczne nabywane podczas treningów oraz walory zdrowotne płynące z uprawiania judo, nie wolno także zapominać o świetnym kształtowaniu zdrowia psychicznego. Zawodnicy trenujący judo z pasją i zrozumieniem z powodzeniem rozwijają w sobie takie pozytywne cechy jak: obowiązkowość, nieustępliwość w dążeniu do celu, wytrwałość, opanowanie, odwaga czy chęć osiągnięcia sukcesu. Treningi judo to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także pokonywanie barier psychicznych związanych z koniecznością wykonania różnych elementów, pozornie zbyt trudnych, czy wręcz niemożliwych do zrobienia. Okres szkolenia, w którym dziecko zaczyna uczestniczyć w zawodach uczy także odporności na stres i przekonuje, że nie siła i ciężar ciała, ale szybkość i zręczność są czynnikami przynoszącymi zwycięstwo. Chęć bycia najlepszym uczy jednocześnie pokory, gdyż nie zawsze uda się wygrywać, a umiejętność godnego przyjmowania porażki pozwala kształtować w sobie szacunek dla rywala.

Wartości wychowawcze judo

Trening judo jest doskonałą metodą pedagogiczną, kształtującą osobowość zawodnika w duchu optymizmu i w wiary we własne siły. Dlatego tak ważnym aspektem w judo jest tzw. wychowanie poprzez sport. Zawodnicy uczestniczący w treningach dobrowolnie muszą przyjąć nie tylko przepisy sportowe, ale także zasady porządkowe obowiązujące w klubie. Judo staje się dla młodego człowieka nie tylko sportowa rywalizacją, lecz również sposobem pojmowania życia, równoczesnego kształtowania ciała, ducha i umysłu. Judo jest sportem indywidualnym i w momencie rozpoczęcia bezpośredniej walki z przeciwnikiem nie można liczyć na pomoc kolegi z drużyny. Młody adept judo szybko przekonuje się, że kombinacje, symulacje czy też zwykłe oszukiwanie podczas treningów odbijają się na dyspozycji podczas walki, a w konsekwencji na jej wyniku. Treningi judo wyrabiają w dzieciach i młodzieży uczciwość, solidność i wytrwałość. Etykieta judo (ukłony), a także bardzo restrykcyjne przepisy zabraniające jakiegokolwiek nieprzyzwoitego zachowania, dyskusji z sędziami, czy symulowania sprzyjają wychowawczym walorom tego sportu.

Selekcyjność judo pomaga w poznawaniu i kształtowaniu własnej osobowości

Sporty walki, a judo w szczególności, charakteryzuje się bardzo dużą selekcja naturalną. Długoletnie obserwacje wielu klubów wskazują, że z populacji dzieci rozpoczynających treningi w początkowych klasach szkoły podstawowej, do poziomu wyczynu sportowego choćby w kategorii juniorów dochodzi kilka procent, a liczących się wyników w kategorii seniorów, drobny ułamek procenta. Zwykle już kilku pierwszych treningach około 20% dzieci rezygnuje. Najczęściej powodem takiej decyzji jest brak odporności na fizyczny kontakt z inna osobą i na niewielki nawet ból. Czasami nawet zwykły upadek, czy odczucie, że kolega jest silniejszy powoduje zniechęcenie. Z grupy początkujących, rozpoczynających treningi we wrześniu, po zimowych feriach odpadają następne dzieci. Trening judo, nawet jeśli są to formy zabawowe, polega na rywalizacji, więc dzieci mniej sprawne (jeśli nie mają własnej silnej motywacji lub nie są zachęcane przez rodziców) rezygnują z treningów. Ze względu na indywidualny charakter rywalizacji wszelkie niepowodzenia a bardziej dotkliwe, niż np. w grach zespołowych, w których za porażkę odpowiada cała drużyna. Zwykle około połowy trenujących dzieci dochodzi do momentu startu w pierwszych w swoim życiu zawodach. Tu znowu o głosu mogą dojść wszelkie słabości charakteru. Na zawodach poczynania na macie obserwuje ni tylko trener, koledzy i rodzice, ale także publiczność i przedstawiciele innych klubów. Strach przed porażką powoduje, że czasami sprawne fizycznie i technicznie dzieci są bezradne wobec nominalnie słabszych rywali. Wielką rolą rodziców jest aby pierwsze w życiu zawody nie stały się jednocześnie ostatnimi. To rodzice i bliscy, może bardziej niż koledzy i trenerzy, powinni dodawać otuchy i podtrzymywać młodych adeptów judo. Nagrodą za te starania będzie przebrnięcie przez etap selekcji, „połknięcie bakcyla judo” i możliwość korzystania w pełni ze wszelkich wartości kształtowania osobowości, jakie niesie ze sobą judo. A dla niektórych zaznanie piękna zwycięstwa w rywalizacji na odpowiednim dla siebie poziomie, być może także na poziomie zawodów najwyższej rangi.

Czy walory judo rekompensują ”poobijanie” dziecka?

Rodzice bywają niezadowoleni, jeśli dziecko wraca z treningu „poobijane”. Jeśli tylko drobne urazy mieszczą się w granicach rozsądku należy je przyjąć jako coś całkowicie naturalnego. Przecież także na boisku, ślizgawce, czy stoku narciarskim dochodzi do upadków powodujących ból, czy pozostawiających przemijające przecież ślady. Judo jest sportem, w którym większość ćwiczeń przebiega w kontakcie z rywalem (przepychanie, przewracanie, ciągnięcie itp.), więc niemożliwością jest uniknięcie siniaków czy otarć naskórka. Pamiętajmy jednak, że takie zahartowanie ciała pomaga w życiu i powoduje, że dziecko przestaje zwracać uwagę, bądź histerycznie reagować na byle popchnięcie czy kuksańca.

Dbałość o higienę osobistą

Jeszcze jednym walorem treningów judo jest uczenie elementów higieny osobistej. Zarówno przepisy judo, jak i szacunek dla partnera na treningu lub rywala na zawodach powodują, że dziecko trenujące judo wdrażane jest do przestrzegania higieny poprzez utrzymywanie czystości ciała i stroju sportowego. Takie nawyki wyniesione z klubu pozostają również w domu i w pracy.